Praktijk info

Openingstijden

Maandag: 11.00 – 20.00

Dinsdag:  09.00 – 13.00

Woensdag: 10.00 – 15.00

Donderdag: 09.00 – 18.00

Chiropractie Hammink is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur

0528-746020

Tarieven per 01-01-2019

Eerste consult: €75

Vervolg consult: €54

Kunt u een afspraak niet nakomen bel deze dan minimaal 24 uur van tevoren af. Bij niet nagekomen afspraken en afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd word het gehele consult in rekening gebracht.

U word verzocht na uw behandeling direct af te rekenen. Hierbij geven we de voorkeur aan PIN-betaling. Na betaling ontvangt u van ons een kwitantie die u kunt indienen bij uw zorgverzekering.

Vergoedingen Zorgverzekering

Voor een chiropractisch consult heeft u geen verwijzing van een huisarts nodig. Veel zorgverzekeraars hebben chiropractie opgenomen in het aanvullende pakket. Hierin valt chiropractie onder alternatieve zorg. De hoogte van de vergoeding varieert. Vraag dit daarom na bij uw zorgverzekeraar. Voor veel verzekeraars geldt dat, om voor vergoeding in aanmerking te komen, de chiropractor is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Heleen Hammink is geregistreerd lid van de C.C.A en de S.N.R.C. Hiermee is de kwaliteit van de geleverde zorg gewaarborgd.